LEHČENÉ BETONY

//LEHČENÉ BETONY

Lehčený beton je litá vyrovnávací a izolační směs na bázi pěnobetonu případně s doplněním polystyrénu. Umožňuje snadné a rychle provedení tepelné izolace a vyrovnání jakéhokoliv podkladu bez ohledu na velikost a rozsah nerovností. nebo výskytů instalačních rozvodů. Díky své tekutosti a přizpůsobivosti je snadné nastavení potřebné nivelety a vytvoření spolehlivého, kompaktního podkladu. Poroflow je možné provádět ve spádu až 8 %.

Jednou z rizikových částí výstavby je realizace podlah a příprava podkladů. Omezení stavby při provádění pomocí deskových izolačních materiálů, vysoká pracnost , ale také značné riziko poruch v důsledku nesprávné pokládky dalo podnět k vývoji nové technologie – litých izolačních směsí.

Vlastnost


Hodnota Poznámka
Doba zpracovatelnosti do 2 hodin po této době dochází ke zhoršení konečných vlastností
Maximální zrnitost 4 mm
Konzistence čerstvé směsi tekutá max. 24 cm zkouškou rozlití
Reakce na oheň třída A1 nehořlavý stavební materiál
Součinitel tepelné vodivosti λ = W/(m.K) 0,068/0,086/0,107 dle třídy objemové hmotnosti 300 / 400 / 500


Použití lehčených betonů:


Podlahy:

 • vyrovnání nerovností podlahy
 • tepelná izolace podlahy
 • zvýšení kročejového útlumu podlahy
 • ochrana podlahových rozvodů
 • optimální podklad litých směsí

Stropní a stavební konstrukce

 • odlehčení stropních konstrukcí při rekonstrukcích
 • vyplňování hluchých prostor, kleneb a dutin

Ploché střechy, balkony a terasy 

 • vytváření spádových izolačních vrstev
 • odlehčování balkonových a střešních konstrukcí

Instalační kanály a šachty 

 • izolační výplň topných rozvodů, instalačních kanálů a šachet

Bazény a jímky 

 • výplně okolo bazénů a jímek

Výhody lehčených betonů

 • rychlost pokládky přes 1000 m2/den
 • dokonalé srovnání podkladu
 • tvarová přizpůsobivost
 • ochrana podlahových rozvodů
 • rovinnost povrchu
 • snadný transport
 • snadná zpracovatelnost
 • paropropustnost
 • tepelně izolační vlastnost
 • dlouhodobá tvarová stálost
 • úspora prostorů na staveništi
 • požární odolnost třídy A1
 • přímá možnost kotvení prvků
2017-11-10T18:18:57+00:00