ANHYDRITOVÉ LITÉ PODLAHY

//ANHYDRITOVÉ LITÉ PODLAHY
Anhydritový litý podlahový potěr na bázi síranu vápenatého (anhydritu) se vyznačuje snadnou zpracovatelností, rychlou pokládkou a vysokou finální pevností.

Umožňuje vytvoření dokonalé rovné podlahové plochy pod finální nášlapné vrstvy. Anhydritové podlahy jsou díky vysoké tepelné vodivosti ideálním řešením pro maximální efektivitu systémů podlahových topení.

Stejně jako je stabilita staveb závislá na kvalitních základech, tak i bezproblémová funkčnost, spolehlivost a životnost podlah přímo závisí na kvalitní přípravě podkladu. Nevhodně připravený podklad se projeví vždy zvýšenou pracností, nutností úprav a velkou pravděpodobnosti poruch ve vyrovnávacích nebo pochozích vrstvách.

Mnoha leté zkušenosti s použitím anhydritových potěrů zaručují ty nejlepší výsledky při realizaci interiérových podlah. Kombinace vlastností umožňuje jeho použití přímo pod finální nášlapnou vrstvu podlah (koberce, dlažba, lamino, dřevěné vlysy a parkety apod.).

Našim zákazníkům dodáváme  anhydritový potěr s nejlepší tepelnou vodivostí na trhu. Díky inovacím dosahuje anhydritový potěr ANHYLEVEL hodnoty součinitele tepelné vodivosti 1,8 W/m.K, což je v současnosti nejvyšší hodnota z běžně dostupných potěrových materiálů na českém trhu.

Našim zákazníkům dodáváme  anhydritový potěr s nejlepší tepelnou vodivostí na trhu.

Díky inovacím dosahuje anhydritový potěr ANHYLEVEL hodnoty součinitele tepelné vodivosti 1,8 W/m.K, což je v současnosti nejvyšší hodnota z běžně dostupných potěrových materiálů na českém trhu.

Anhydritový potěr je vhodný pro

 • bytové prostory
 • rodinné domky
 • kanceláře
 • školy
 • obchody
 • tělocvičny
 • sportovní haly
 • lehký průmysl

Anhydritové podlahy se spojeným potěrem

Určení:
Pro podlahy bez požadavku na zvýšení tepelné izolace a kročejovou neprůzvučnost Podklad musí být ve stavu umožňující připojení potěru – dostatečně pevný a soudržný

Požadavky:

 • Podklad musí být trvale suchý
 • Před aplikaci je nutné podklad opatřit vhodným kontaktním můstkem – penetrací, která zamezí odsátí vody do podkladu
 • U připojené vrstvy je možno aplikovat min. tl. 30 mm
 • U stěn musí být umístěna dilatační páska pro zabránění vzniku trhlin při pohybu mezi stěnou a podlahou
 • Řešení pro anhydritové podlahy bez požadavku na tepelnou izolaci a kročejovou neprůzvučnost.

Anhydritové podlahy s potěrem na separační vrstvě

Určení:

 • Pro podlahy bez požadavku na zvýšení tepelné izolace a kročejovou neprůzvučnost

Požadavky:

 • Je umožněn vzájemný vodorovný posun mezi podkladní konstrukci a potěrovou vrstvou
 • min. tl. 30 mm
 • U stěn musí být umístěna dilatační páska pro zabránění vzniku trhlin při pohybu mezi stěnou a podlahou

Anhydritové podlahy s plovoucím potěrem

Určení:

 • Pro podlahy s požadavkem na zvýšení tepelné izolace a kročejové neprůzvučnosti

Požadavky:

 • K dosažení správné funkce nesmí být potěr v žádném místě v přímém kontaktu s nosným podkladem a obvodovou konstrukci
 • min. tl. 30 mm
 • Tloušťka potěru se navrhuje v závislosti na provozním zatížení, stlačitelnosti a tloušťce izolační vrstvy.
 • K vytvoření izolační podlahové vrstvy používat vhodný podlahový polystyren,litý pěnobeton nebo litý polystyrenbeton

Vytápěné anhydritové podlahy

Vynikající zatékavost anhydritového potěru jej předurčuje pro vytápěné anhydritové podlahy. Umožňuje dokonalé obalení trubek podlahového vytápění, čímž dochází k rychlému a stejnoměrnému přenosu tepla. Homogenní struktura s minimem vzduchových pórů a výborná tepelná vodivost zaručují maximální efektivitu podlahového topení. Redukovaná tloušťka snižuje dobu prohřátí anhydritové podlahy.

Určení:

 • Trubky podlahového topení jsou nejčastěji uloženy přímo v potěrové vrstvě
 • Trubky podlahového topení se fixují pomocí fixačních lišt či fixačních šablon umístěných na izolaci s PVC folii, nebo se fixují přímo do izolační vrstvy

 Anhyritový potěr pro dutinové podlahy

Určení:

 • Pro dutinové podlahy s požadavkem na kročejový útlum

Požadavky:

 • Podklad musí mít dostatečnou pevnost k realizaci.
 • Minimální tl. je 35 mm
 • U stěn musí být umístěna dilatační páska pro zabránění vzniku trhlin a přenosu hluku při pohybu mezi stěnou a podlahou.

Obecné výhody anhydritového potěru

 • AnhyLevel zlepšuje možnost regulace teploty a účinnost podlahového topení díky své vysoké tepelné vodivosti 1,8 W/mK
 • Minimální roztažnost a smrštění – omezení nutnosti přípravy a provádění dilatací v potěrech AnhyLevel
 • Anhydritový potěrl nepraská a nedeformuje se při zrání
 • Vysoká pevnost anhydritového potěru – pevnost v tahu za ohybu je min. 2x vyšší než u tradičních cementových potěrů.
 • Anhydritový potěr nevyžaduje vyztužení – snadnější provádění a eliminace závad nevhodně umístěných vyztuží
 • Snadný a rychlý transport anhydritového potěru na místo pokládky bez omezení a znečištění stavby
 • Samonivelační schopnost – snadné dosažení dokonalé roviny povrchu potěru
 • AnhyLevel Anhydritový potěr umožňuje redukce tloušťky potěru – nižší zatížení konstrukce, možnost lepšího využití tepelné i kročejové izolace
 • Pochůznost anhydritového potěru je již po 24 hod. a zatížitelnost po 4-5 dnech
 • Anhydritový potěr není nutné ošetřovat při zrání a schnutí
Vlastnost


Hodnota Poznámka
Objemová hmotnost čerstvé směsi 2100–2200 kg/m3 dle lokality výrobního závodu
Objemová hmotnost zatvrdlé směsi 2000–2100 kg/m3 dle lokality výrobního závodu
Doba zpracovatelnosti do 4 hodin po této době dochází ke zhoršení konečných vlastností
Maximální zrnitost 4 mm
Hodnota smrštění do 0,03 mm/m do vyschnutí
Hodnota rozpínání do 0,1 mm/m do vyschnutí
Konzistence čerstvé směsi tekutá 24 cm (+/-2 cm) zkouškou rozlití
Hodnota pH > 7
Reakce na oheň třída A1 nehořlavý stavební materiál
Teplotní roztažnost cca 0,012 mm/m.K
Součinitel tepelné vodivosti λ 1,4 –1,8 W/m.K
Chemická reakce koroduje kovy v čerstvém stavu reakce s hliníkem
2017-11-10T18:39:48+00:00